Mobilny Punkt Informacyjny w Witnicy i Kostrzynie nad Odrą

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 23 października 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich  m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Dla kogo

Zaproszenie jest kierowane w szczególności dla mieszkańców gmin Witnica i Kostrzyn nad Odrą.

Termin konsultacji

Konsultacje odbędą się w poniedziałek 23 października 2017 r:

- w godz. od 10:00 do 12:30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica.

- w godz. od 10:30 do 13:00 w budynku Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu w Kostrzynie nad Odrą, ul. Fabryczna 5, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Sikorskiego, pokój nr 115
tel. 95 7390-377, -378, -380, -386;
e-mail: lpi@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Miasta i Gminy w Witnicy

23.10.2017 - 23.10.2017

Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu

23.10.2017 - 23.10.2017