Mobilny Punkt Informacyjny w Witnicy i Kostrzynie nad Odrą

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 28 lutego 2018 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich  m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Dla kogo

Zaproszenie jest kierowane w szczególności dla mieszkańców gminy Witnica i Kostrzyn nad Odrą

Termin konsultacji

Konsultacje odbędą się w środę 28 lutego 2018 r:

- w godz. od 10:00 do 12:30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica,

- w godz. od 10:30 do 13:00 w budynku Kostrzyńskiego Centrum Kultury - Kręgielnia, ul. Fabryczna 5, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Sikorskiego, pokój nr 115
tel. 95 7390-377, -378, -380, -386;
e-mail: lpi@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

MPI Witnica

28.02.2018 - 28.02.2018

MPI Kostrzyn nad Odrą

28.02.2018 - 28.02.2018