Mobilny Punkt Informacyjny w Strzelcach Krajeńskich i Dobiegniewie

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 31 stycznia 2018 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich  m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Dla kogo

Zaproszenie jest kierowane w szczególności dla mieszkańców gmin Strzelce Krajeńskie i Dobiegniew.

Termin konsultacji

Konsultacje odbędą się w środę 31 stycznia 2018 r:

- w godz. od 10:00 do 12:30 w budynku Punktu Informacji Turystycznej, ul. Katedralna 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

- w godz. od 10:30 do 13:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Sikorskiego, pokój nr 115
tel. 95 7390-377, -378, -380, -386;
e-mail: lpi@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

Punkt Informacji Turystycznej w Strzelcach Krajeńskich

31.01.2018 - 31.01.2018

Urząd Miejski w Dobiegniewie

31.01.2018 - 31.01.2018