Mobilny Punkt Informacyjny w Starym Kurowie i Drezdenku

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Konsultacje odbędą się:

- Stare Kurowo w dniu 26.02.2016. (piątek), godz. 9:00 - 11:30, Urząd Gminy Stare Kurowo, Daszyńskiego 1.

- Drezdenko w dniu 26.02.2016. (piątek), godz. 12:30 - 15:00, Urząd Miasta, Warszawska 1, Sala sesyjna.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, tel. 95 7390-378, -377, -386, -380, e-mail: lpi@lubuskie.pl

Urząd Gminy Stare Kurowo

26.02.2016 - 26.02.2016

Urząd Miasta Drezdenko

26.02.2016 - 26.02.2016