Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu  10 stycznia 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Dla kogo

Zaproszenie jest kierowane w szczególności dla mieszkańców gminy Słubice i okolic

Termin konsultacji

Konsultacje odbędą się we wtorek 10 stycznia 2017 r.

- w godz. od 10:30 do 13:00 w Urzędzie Miejskim w Słubicach, ul. Akademicka 1.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Władysława Sikorskiego 107
tel. 95 7390-386, -380, -378, -377
e-mail: lpi@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Miejski w Słubicach

10.01.2017 - 10.01.2017