Mobilny Punkt Informacyjny w Skwierzynie i Bledzewie

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 25 października 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich  m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Dla kogo

Zaproszenie jest kierowane w szczególności dla mieszkańców gmin Skwierzyna i Bledzew.

Termin konsultacji

Konsultacje odbędą się w środę 25 października 2017 r:

- w godz. od 9:30 do 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna.

- w godz. od 10:00 do 12:30 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie, ul. Rynek 9, 66-350 Bledzew

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Sikorskiego, pokój nr 115
tel. 95 7390-377, -378, -380, -386;
e-mail: lpi@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Miejski w Skwierzynie

25.10.2017 - 25.10.2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie

25.10.2017 - 25.10.2017