Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza do udziału w bezpłatnym Mobilnym Punkcie organizowanym w dniu 20 czerwca 2015 r. w Santoku.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informacje na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Dla kogo

Spotkanie przeznaczone jest dla mieszkańców subregionu gorzowskiego.

Termin konsultacji

Mobilny Punkt Informacyjny odbędzie się  w dniu 20.06.2015 r. w Urzędzie Gminy w Santoku, ul. Gorzowska 59, w godz. 14.00 - 16.00.

Więcej informacji na temat konsultacji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Łokietka 22, pokój nr 105
tel. 95 7390-378, -377, -386, -380
e-mail: lpi@lubuskie.pl

Urząd Gminy w Santoku, ul. Gorzowska 59

20.06.2015 - 20.06.2015