Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 15 czerwca 2016 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich  m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Dla kogo

Zaproszenie jest kierowane w szczególności dla mieszkańców gminy Przytoczna

Termin konsultacji

Konsultacje odbędą się w środę 15 czerwca 2016 r.

- w godz. 10:30 – 13:00 w Urząd Gminy w Przytocznej ul. Rokitniańska 4

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Władysława Sikorskiego 107, pokój nr 115
tel. 95 7390-377, -378, -380, -386;
e-mail: lpi@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4

15.06.2016 - 15.06.2016