Mobilny Punkt Informacyjny w Lubiszynie i Bogdańcu

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 30 stycznia 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich  m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Dla kogo

Zaproszenie jest kierowane w szczególności dla mieszkańców gmin Lubiszyn i Bogdaniec.

Termin konsultacji

Konsultacje odbędą się we wtorek 30 stycznia 2018 r:

- w godz. od 8:30 do 11:00 w budynku Sali Konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Lubiszynie, ul. Dworcowa 1, 66-433 Lubiszyn

- w godz. od 11:30 do 14:00 w budynku Gminnego Centrum Informacji w Bogdańcu, ul. Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Sikorskiego, pokój nr 115
tel. 95 7390-377, -378, -380, -386;
e-mail: lpi@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

Sala Konferencyjna przy Urzędzie Gminy Lubiszyn

30.01.2018 - 30.01.2018

Gminne Centrum Informacji w Bogdańcu

30.01.2018 - 30.01.2018