Mobilny Punkt Informacyjny w Bojadłach i Zaborze

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 1 lutego 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich  m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Dla kogo

Zaproszenie jest kierowane w szczególności dla mieszkańców gmin Bojadłą i Zabór

Termin konsultacji

Konsultacje odbędą się w środę 1 lutego 2017 r.:

- w godz. 09:00 – 11:30 w Urzędzie Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35.
- w godz. 12:00 – 14:30 w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze, ul. Winiarska 1

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, pokój nr 0.3
tel. 68 4565-535, -499, -488, -480; -454.
e-mail: infoue@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35

01.02.2017 - 01.02.2017

Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze, ul. Winiarska 1

01.02.2017 - 01.02.2017