Mobilne Punkty Informacyjne w Zwierzyniu i w Starym Kurowie

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza do udziału w bezpłatnych Mobilnych Punktach Informacyjnych organizowanych w dniu 31 lipiec 2015 r. w Zwierzynie oraz w Starym Kurowie. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich  m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Dla kogo?

Zaproszenie jest kierowane w szczegółności do mieszkańców Gmin Zwierzyn i Stare Kurowo

Terminy konsultacj

Mobilne Punkty Informacyjne odbędą się 31 lipca 2015 r.

Zwierzyn - Urząd Gminy, ul. Wojska Polskiego 8, sala nr 15, w godz. 10.30 - 12.00.

Stare Kurowo - Urząd Gminy, ul. Daszyńskiego 1, sala nr 4, w godz. 12.30 - 14.00.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Łokietka 22,
pokój nr 105 tel. 95 7390-378, -377, -386, -380,
e-mail: lpi@lubuskie.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Gminy Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8

31.07.2015 - 31.07.2015

Urząd Gminy Stare Kurowo

31.07.2015 - 31.07.2015