Mobilne Punkty Informacyjne w Trzcielu i Pszczewie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 10 lipca 2015 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informacje na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Dla kogo

Zaproszenie jest kierowane w szczególności do mieszkańców Gminy Trzciel i Gminy Pszczew.

Termin konsultacji

Konsultacje odbędą się w czwartek 10 lipca 2015 r.:

- w godz. 10.00 - 11.30 w Urzędzie Miasta w Trzcielu, ul. Poznańska 22, sala sesyjna

- w godz. 12.00 - 13.30 w Urzędzie Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13, sala narad

Więcej informacji na temat konsultacji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Łokietka 22, pokój nr 6

tel. 95 7390-378, -377, -386, -380

e-mail: lpi@lubuskie.pl

Urząd Miasta w Trzcielu, ul. Poznańska 22

10.07.2015 - 10.07.2015

Urząd Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13

10.07.2015 - 10.07.2015