Mobilne Punkty Informacyjne w Starym Kurowie i Drezdenku

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 21 lutego 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich  m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Dla kogo

Zaproszenie jest kierowane w szczególności dla mieszkańców gmin Stare Kurowo i Drezdenko

Termin konsultacji

Konsultacje odbędą się w wtorek 21 lutego 2017 r:

- w godz. od 10:00 do 12:30 w Urzędzie Gminy Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1

- w godz. od 10:30 do 13:00 w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, ul. Warszawska 1.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wklp.
ul. Władysława Sikorskiego, pokój nr 115
tel. 95 7390-377, -378, -380, -386;
e-mail:
lpi@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Miejski w Drezdenku

21.02.2017 - 21.02.2017

Urząd Gminy Stare Kurowo

21.02.2017 - 21.02.2017