Mobilne Punkty Informacyjne w Rzepinie i Torzymiu

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 14 czerwca 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich  m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Dla kogo

Zaproszenie jest kierowane w szczególności dla mieszkańców gmin Rzepin i Torzym.

Termin konsultacji

Konsultacje odbędą się w środę 14 czerwca 2017 r:

- w godz. od 10:00 do 12:30 w budunku Urzędu Miejskiego w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin.

- w godz. od 10:30 do 13:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Torzymiu, 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wklp.
ul. Władysława Sikorskiego, pokój nr 115
tel. 95 7390-377, -378, -380, -386;
e-mail: lpi@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Miejski w Rzepinie

14.06.2017 - 14.06.2017

Urząd Miejski w Torzymiu

14.06.2017 - 14.06.2017