Mobilne Punkty Informacyjne w Krzeszycach i Słońsku

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 30 sierpnia 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich  m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Dla kogo

Zaproszenie jest kierowane w szczególności dla mieszkańców gmin Krzeszyce i Słońsk.

Termin konsultacji

Konsultacje odbędą się w środę 30 sierpnia 2017 r:

- w godz. od 10:00 do 12:30 w budynku Urzędu Gminy w Krzeszycach, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce.

- w godz. od 10:30 do 13:00 w budynku Urzędu Gminy w Słońsku, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Sikorskiego, pokój nr 115
tel. 95 7390-377, -378, -380, -386;
e-mail: lpi@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Gminy Krzeszyce

30.08.2017 - 30.08.2017

Urząd Gminy Słońsk

30.08.2017 - 30.08.2017