Mobilne Punkty informacyjne w Deszcznie i Bledzewie

Mobilne Punkty informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych  na bezpłatne konsultacje.

Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich
z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Konsultacje odbędą się:

- Deszczno w dniu 29.01.2016. (piątek), Urząd Gminy, ul. Lubuska 90, w godz. 9.00 - 11.30.
- Bledzew w dniu 29.01.2016. (piątek), Urząd Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, w godz. 12.30 - 15.00.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiego 107
tel. 95 7390-378, -377, -386, -380
e-mail: lpi@lubuskie.pl

Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90

29.01.2016 - 29.01.2016

Sala wiejska w Bledzewie, ul. Rynek 3

29.01.2016 - 29.01.2016