Mobilne Punkty Informacyjne w Baczynie i Kłodawie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 17 czerwca 2015 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informacje na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Dla kogo

Zaproszenie jest kierowane w szczególności do mieszkańców Gminy Lubiszyn i Gminy Kłodawa.

Termin konsultacji

Konsultacje odbędą się w czwartek 17 czerwca 2015 r.:

- w godz. 10.00 - 11.30 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Baczynie, ul. Gorzowska 17.

- w godz. 12.30 - 14.00 w Urzędzie Gminy w Kłodawie, ul. Gorzowska 40, sala nr 5.

Więcej informacji na temat konsultacji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Łokietka 22, pokój nr 105
tel. 95 7390-378, -377, -386, -380
e-mail: lpi@lubuskie.pl

Centrum Społeczno-Kulturalne w Baczynie, ul. Gorzowska 17

17.06.2015 - 17.06.2015

Urząd Gminy w Kłodawie, ul. Gorzowska 40, sala nr 5

17.06.2015 - 17.06.2015