Przejdź do komentarzy

Miliony na wsparcie uczniów

obrazek
 
W Szprotawie odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach RPO-Lubuskie 2020, dotyczących wyrównywania dysproporcji w jakości kształcenia oraz dostosowania oferty edukacyjnej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.
 
W uroczystym podpisaniu (18.11) wziął udział wicemarszałek Łukasz Porycki oraz 13 samorządowców z województwa lubuskiego m.in. z gmin: Szprotawa, Cybinka, Międzyrzecz, Jasień. Nowa Sól- Miasto podpisała umowę dzień wcześniej tj. 17.11.2021 r.

W ramach rozstrzygniętego konkursu, zarząd województwa przyznał 26 wnioskodawcom wsparcie na działania projektowe na łączną wartość 4.203.568,68 zł w tym dofinansowanie ze środków EFS 3.573.033,29 zł. Dziś podpisano 13 umów o dofinansowanie projektów na łączną wartość 2.115.889,56 zł, w tym środki EFS 1.798.506,09 zł.

- W ramach tych 13 umów 2 tys. 313 uczniów szkół podstawowych otrzyma wsparcie m.in. poprzez: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności, organizację kół zainteresowań z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, wyjazdy edukacyjne oraz doposażenie pracowni w materiały dydaktyczne - mówi wicemarszałek Łukasz Porycki.

Dziś umowy podpisali włodarze z następujących gmin:

Gmina Szprotawa

Tytuł projektu: „Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na terenie Gminy Szprotawa.”

Wartość projektu wynosi 176 246,25 zł, wartość dofinansowania 149 809,31 zł.

Cel projektu: kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 371 uczniów szkół podstawowych  poprzez:  realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, organizację kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zaplanowanych zajęć.

Gmina Nowa Sól- Miasto

Tytuł projektu: Pomóżmy ósmoklasistom – dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka obcego dla uczniów kl. 8 szkół podstawowych z Nowej Soli

Wartość projektu wynosi 172 474,50 zł, wartość dofinansowania 146 603,32 zł.

Cel projektu: Projekt jest skierowany do 364 uczniów klas 8 wszystkich sześciu publicznych szkół podstawowych, w tym do szkoły z oddziałami integracyjnymi.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka obcego, które pozwolą nadrobić zaległości programowe powstałe m.in. podczas nauki zdalnej.

Gmina Cybinka

Tytuł projektu: Wspieramy rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Cybinka.

Wartość projektu 176 304,63 zł, wartość dofinasowania 149 858,93 zł.

Cel projektu: podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 112 uczniów w dwóch szkołach podstawowych w Białkowie i Cybince. W ramach działań projektowych planowane są:  zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze,  szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć.

Gmina Międzyrzecz

Tytuł projektu: „Nowy start”

Wartość projektu: 157 080,38 zł, wartość dofinansowania 133 518,32 zł.

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji kluczowych wśród 277 uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu. W ramach projektu przewidziano:

- organizację kół zainteresowań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

- organizację zajęć wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych,

- zajęcia z języka polskiego dla dzieci cudzoziemców,

- wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.

Gmina Wschowa / Szkoła Podstawowa nr 1

Tytuł projektu: „Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie”

Wartość projektu 171 998,46 zł, wartość dofinansowania 146 198,69 zł.

Cel projektu: podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 224 uczniów objętych projektem. W ramach działań projektowych planowane są zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze, wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć.

Gmina Wschowa/Szkoła Podstawowa nr 2 im. Boh. Westerplatte

Tytuł projektu: Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie

Wartość projektu: 169 807,39 zł, wartość dofinansowania 144 336,28 zł.

Cel projektu: podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 112 uczniów objętych projektem ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie. W ramach działań projektowych planowane są zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze oraz wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć.

Gmina Wschowa/Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie

Tytuł projektu: „Wyższe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości”.

Wartość projektu: 169 776,46 zł, wartość dofinansowania 144 309,99 zł.

Cel projektu: podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 189 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie.

W ramach działań projektowych planowane są zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze oraz  zakup wyposażenia nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dodatkowych.

Gmina Bojadła

Tytuł projektu: „Oferta edukacyjna SP w Bojadłach i SP w Klenicy stawia na uczniów!”

Wartość projektu: 175 719,00 zł, wartość dofinansowania 149 361,15 zł.

Cel projektu: wzrost poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 208 uczniów SP w Bojadłach i SP w Klenicy.

W ramach działań projektowych planowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych i kółka zainteresowań oraz zakup doposażenia niezbędnego do realizacji zajęć.

Gmina Jasień

Tytuł projektu: „Wyrównanie jakości kształcenia w szkołach na terenie Gminy Jasień”

Wartość projektu: 156 003,74 zł, wartość dofinansowania 132 603,17 zł.

Cel projektu: Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym u 160 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jasieniu oraz u 43 uczniów Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Wicinie. W ramach działań projektowych planowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dodatkowe koła zainteresowań i warsztatów, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

Gmina Zwierzyn

Tytuł projektu: Nowoczesna edukacji w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy  Zwierzyn

Wartość projektu: 173 287,50 zł, wartość dofinansowania 147 294,37 zł.

Cel projektu: rozwijanie u 246 uczniów szkół podstawowych z Gminy Zwierzyn kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. W ramach działań projektowych planowane są- zajęcia dodatkowe z zakresu: matematyki, przyrody, języków obcych oraz  wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć.

Gmina Szlichtyngowa/SP im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Starych Drzewcach

Tytuł projektu: „ODKRYWCY SWOICH MOŻLIWOŚCI”

Wartość projektu: 113 835,00 zł, wartość dofinansowania 96 759,75 zł.

Cel projektu: wzrost poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 78 uczniów Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach. W ramach działań projektowych planowane są: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów;

- wyposażenie szkoły w pomoce multimedialne i dydaktyczne.

Gmina Gubin/Szkoła Podstawowa w Chlebowie

Tytuł projektu: „Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów
w Szkole Podstawowej w Chlebowie”.

Wartość projektu: 158 881,25 zł, wartość dofinansowania 135 049,06 zł.

Cel projektu: podniesienie u 60 uczniów objętych wsparciem kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. W ramach działań projektowych planowane są:

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć,

- wyjazdy edukacyjne wspierające proces dydaktyczny.

Gmina Gubin/Szkoła Podstawowa w Czarnowicach

Tytuł projektu: Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnowicach

Wartość projektu: 158 881,25 zł, wartość dofinansowania 135 049,06 zł.

Cel projektu: podniesienie u 54 uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. W ramach działań projektowych planowane są zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze, wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć, wyjazdy edukacyjne.

Gmina Gubin/ Szkoła Podstawowa w Grabicach

Tytuł projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkoły w Szkole Podstawowej w Grabicach”

Wartość projektu: 158 881,25 zł, wartość dofinansowania 135 049,06 zł.

Cel projektu: podniesienie u 90 uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. W ramach działań projektowych planowane są:

- realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

- zakup niezbędnego sprzętu dydaktycznego oraz przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych.