Przejdź do komentarzy

Międzyrzecz zachęca do inwestowania. Powstał tu już drugi park przemysłowy

obrazek
 
– Fundusze Europejskie zmieniają Polskę, modernizują także nasz region – podkreślił marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński na otwarciu Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego nr 2.
 

Gmina Międzyrzecz powiększa swoje obszary inwestycyjne. W czwartek, 21 grudnia 2023 r. przy ul. Rokitniańskiej otwarto uzbrojony teren Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego nr 2.

– Dziękuję bardzo wszystkim państwu, że udało się doprowadzić to przedsięwzięcie do szczęśliwego końca – mówił marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński. – To nie był łatwy projekt. Spotykaliśmy się wielokrotnie w tej sprawie z panem burmistrzem. Były różnego rodzaju obawy, czy zdołają państwo jako liderzy projektu doprowadzić go do końca. Na szczęście udało się to po różnego rodzaju perturbacjach, okresie pocovidowym, czasie kryzysu, wzrostu kosztów, inflacji, z czego się ogromnie cieszymy.

- Bardzo wspieram tego typu spoglądanie na przestrzeń, szukanie miejsc, do których można doprowadzić różnego rodzaju media po to, aby ożywić teren gospodarczo. Pamiętam umowy, które dotyczyły Nowego Kisielina czy strefy w Nowej Soli – tam kiedyś było pustkowie, a teraz są to miejsca będące motorem napędowym całego regionu – podkreślił marszałek Marcin Jabłoński.

Ogółem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Lubuskiem zostało podpisanych 6 umów na dofinansowanie do tworzenia nowych terenów inwestycyjnych. Łącznie zakontraktowano ponad 42 mln złotych. Jedną z większych umów była właśnie ta zawarta przez gminę Międzyrzecz w partnerstwie z dwiema innymi gminami – Przytoczną i Skwierzyną. To ponad 15-milionowy projekt, który uzyskał wsparcie w wysokości ponad 10 milionów złotych.

– Fundusze Europejskie zmieniają Polskę, modernizują także nasz region. Liczę, że dobrze ulokowaliście państwo pieniądze, czas i zapał. Bardzo za to dziękuję i mam nadzieję, że będziemy się tutaj jeszcze widywać, otwierając duże przedsięwzięcia gospodarcze, inwestycje, które będą napędzać lokalny rozwój i przynosić mnóstwo korzyści – dodał marszałek Marcin Jabłoński.

obrazek

Dla Międzyrzecza to krok ku przyszłości i wykorzystanie swoich zalet

– Dzisiaj wspaniały dzień i wielki krok ku przyszłości dla miasta i gminy Międzyrzecz – stwierdził Remigiusz Lorenz, burmistrz Międzyrzecza. – Od wielu lat Międzyrzecz boryka się z problemami dotyczącymi uzbrojenia parku przemysłowego i lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych ze względu na to, że z jednej strony otaczające nas grunty rolne kategorii I i II są dobrobytem, natomiast z drugiej strony nie dają nam możliwości inwestowania ze względu na jakość tych gruntów. Park Przemysłowy nr 2 przez kilkanaście lat był tylko w planie przestrzennym. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego udało nam się uzyskać dofinansowanie – wyjaśnił R. Lorenz. Burmistrz zwrócił ponadto uwagę, że Międzyrzecz wykorzystuje swój potencjał związany z położeniem na mapie województwa: –  Usytuowanie Międzyrzecza na skrzyżowaniu drogi ekspresowej i autostrady determinuje u nas powstawanie miejsc pracy i ze względu na połączenie między północą i południem oraz wschodem i zachodem województwa daje nam niesamowite argumenty do tego, aby lokalizować tu logistykę czy lekki przemysł.

– Panie marszałku, proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania. Proszę przekazać podziękowanie także panu Markowi Kamińskiemu, dyrektorowi Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego za wsparcie i zrozumienie. Dziękuję wykonawcy, pracownikom, wszystkim osobom, które reprezentowały nas w imieniu inwestora – dodał burmistrz.

Informacje o projekcie

Beneficjent: Gmina Międzyrzecz

Tytuł projektu: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim

Działanie/ podziałanie: Działanie 1.3. Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych / Poddziałanie 1.3.1. Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT

Termin realizacji: 1.04.2019 r. – 22.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 15 277 184,24 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 12 829 232,20 zł

Wielkość dofinansowania: 10 732 382,31 zł

Projekt dotyczy uzbrojenia stref inwestycyjnych, zlokalizowanych na obszarze Powiatu Międzyrzeckiego, w ramach partnerstwa zawartego na potrzeby Kontraktu Lubuskiego tj. pomiędzy Gminą Międzyrzecz, Gminą Przytoczna i Gminą Skwierzyna.

Uzbrojenie dotyczy:

  • Gminy Międzyrzecz - teren do uzbrojenia o pow. ok. 2,75 ha - Park Przemysłowy II w Międzyrzeczu (położony ok. 3 km od zjazdu z drogi ekspresowej 53),
  • Gminy Przytoczna – teren do uzbrojenia o pow. ok. 1,29 –tereny położone bezpośrednio przy drodze krajowej nr 24, kilkanaście kilometrów od zjazdu z S3 w Skwierzynie),
  • Gminy Skwierzyna – teren do uzbrojenia o pow. około 7,29 ha - Park Przemysłowy w Skwierzynie (położony ok. 2,5 km od węzła drogi ekspresowej S3 Skwierzyna-Południe)

oraz terenów bezpośrednio do niego przylegających i sąsiadujących.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków do rozwoju MŚP oraz aktywności gospodarczej w Gminach Powiatu Międzyrzeckiego poprzez przygotowanie pod inwestycje 11,33 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych.

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

  • zwiększenie powierzchni terenów przygotowanych pod inwestycje o 11,33 ha.
  • zwiększenie ilości działań na rzecz promocji terenów inwestycyjnych, poprzez realizację kompleksowej kampanii z zakresu promocji gospodarczej.
  • poprawa warunków do tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez uzbrojenie i przygotowanie pod inwestycje nowych terenów.

Grupy docelowe:

  • mieszkańcy Obszaru Partnerstwa (Gminy Powiatu Międzyrzeckiego wraz z Powiatem Międzyrzeckim),
  • przedsiębiorcy, w tym potencjalni inwestorzy i inwestorzy zagraniczni,
  • władze członków Partnerstwa.
#UEdlaPolski #FunduszedlaPolski #UEdlaLubuskiego