Przejdź do komentarzy

Lubuskie w nowej perspektywie UE

Lubuskie w nowej perspektywie UEW dniu wczorajszym działalność zainaugurował zespół konsultacyjno-doradczy ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021–2027. Gremium przewodniczy członek zarządu Marcin Jabłoński. Uczestnikom przedstawiono wstępne założenia nowego okresu finansowania. Członkowie zaprezentowali swoje propozycje oraz obszary wsparcia, jakie powinny zostać ujęte w programie regionalnym. Dyskusja dotyczyła również doświadczeń, wynikających z realizacji projektów do tej pory współfinansowanych ze środków unijnych.

Zespół Konsultacyjny będzie wspierał prace związane z przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego na lata 2021–2027, a jego skład tworzy szerokie grono partnerów zewnętrznych, reprezentowanych przez:

1. Pawła Lichtańskiego, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,

2. Sylwię Łaźniewską, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,

3. Iwonę Hryniewiecką, Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego,

4. Agnieszkę Surmacz, ZIT Gorzów Wlkp.,

5. Krzysztofa Kaliszuka, ZIT Zielona Góra,

6. prof. Andrzeja Pieczyńskiego, Uniwersytet Zielonogórski,

7. Romana Gawroniaka, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

8. Hannę Nowicką, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze,

9. Łukasza Ruta, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,

10. Stanisława Owczarka, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.

11. Bożenę Buchowicz, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr",

12. Krzysztofa Szydłaka, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”,

13. Romana Fedaka, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze,

14. Magdalenę Tokarską, Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej,

15. Patryka Lewickiego, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych,

16. Annę Niemiec, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze,

17. Marcina Kostrzewę, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,

18. Krzysztofa Łozińskiego, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera.

Skład zespołu będzie na bieżąco uzupełniany. Podczas posiedzenia inauguracyjnego ustalono, że głównym kanałem przekazywania informacji będzie poczta elektroniczna, natomiast spotkania będą organizowane w zależności od potrzeb.

Uchwała nr 243/3290/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 49/776/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu konsultacyjno-doradczego ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027

Uchwała nr 213/2928/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 października 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 49/776/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Zaspołu konsultacyjno-doradczego ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027