Przejdź do komentarzy

Lubuskie inwestuje w kulturę

obrazek1 czerwca br. w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wicemarszałek Łukasz Porycki oraz członek zarządu Marcin Jabłoński podpisali aneksy do umów realizowanych ze środków Unii Europejskiej. 4 mln dodatkowego wsparcia przeznaczone zostanie na modernizację i rozbudowę Teatru w Gorzowie Wlkp., Filharmonii Zielonogórskiej oraz Filii Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. - Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu. To ważne wsparcie dla instytucji kultury w trudnym czasie pandemii koronawirusa.

Dofinansowanie w ramach RPO - Lubuskie 2020 w wysokości 1,6 mln zł  (o tyle powiększona zostanie pierwotna umowa) trafi do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. W ramach aneksów teatr gorzowski otrzyma dodatkowo 1,1 mln zł, a Filharmonia Zielonogórska 1,3 mln zł.      

Jak podkreślał członek zarządu Marcin Jabłoński kultura dla zarządu województwa zawsze była jednym z najważniejszych priorytetów. - Pomimo tego trudnego okresu pandemii, który mam nadzieję powoli mija, kiedy to instytucje kultury nie mogły niemal funkcjonować, a teraz też działają w ograniczonym zakresie, to nie był czas stracony. Myśleliśmy o tym, co zrobić żeby wesprzeć te instytucje, wiemy że w kilku z nich toczą się intensywne prace związane z inwestycjami, modernizacjami, rozbudową. To są bardzo kosztowne projekty o wielomilionowej wartości. Widzieliśmy, jak wielkim wysiłkiem jest znajdowanie wkładu własnego w budżecie poszczególnych jednostek, jak i w budżecie województwa. Ten okres był bardzo dynamiczny pod kątem zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Szukaliśmy możliwości, jak wesprzeć instytucje kultury – mówił członek zarządu Marcin Jabłoński.

W ramach przesunięć udało się wygospodarować kilkumilionową kwotę, którą można było przeznaczyć na wsparcie realizowanych projektów. To ponad 4 mln zł dla 3 jednostek. - Tymi środkami chcemy wesprzeć budżet każdej z tych 3 instytucji i umożliwić bezstresowe realizowanie ambitnych przedsięwzięć modernizacyjno-inwestycyjnych z nadzieją, że w krótkim czasie jednostki te wrócą do normalnej pracy – dodał członek zarządu Marcin Jabłoński.

Wicemarszałek Łukasz Porycki przypomniał, że od początku tej kadencji zarząd województwa mocno inwestuje w kulturę. To ponad 80 mln zł, które przeznaczono na wszystkie instytucje kultury, których organem prowadzącym jest samorząd województwa. - Te 4 mln zł pozwolą na zwiększenie dofinansowania tych inwestycji. Celem jest podreperowanie budżetu tych jednostek, który został nadszarpnięty przez 3 miesiące obowiązywania restrykcji w związku z pandemią. Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać te środki. To bardzo duża kwota, dziękuję za dobrą współpracę  – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.      

Następnie głos zabrali dyrektorzy jednostek. Ewa Pawlak - Dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. podkreślała, że Zagroda Młyńska jest zabytkiem w czasie ratowania. - Jest to wyjątkowy zabytek i wyjątkowa wartość dla naszego województwa. To dzisiejsze wsparcie jest dla nas wielką pomocą zarówno w realizacji tej inwestycji, ale też pomocą nie tylko w sensie materialnym. Zarząd województwa rozumie potrzeby kultury w tym trudnym czasie, ale nie tylko. Dzisiaj daje temu bardzo wymowny wyraz. My w Lubuskim Muzeum bardzo się z tego cieszymy. Dzięki temu wsparciu ta inwestycja, będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla przyszłych zwiedzających – mówiła dyrektor muzeum.                 

Jak podkreślał Czesław Grabowski – Dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej pandemia zastała filharmonię w czasie największej ktywności, w czasie trwania festiwalu Dni Muzyki na Odrą. - Po pierwszym szoku, zastanawialiśmy się, jak my z tego wyjdziemy artystycznie, frekwencyjnie i jak nam się uda przetrwać ten najtrudniejszy czas od strony finansowej. To wielka niespodzianka ze strony zarządu, że pomaga nam, aby nasze realizacje były dalej kontynuowane, abyśmy mogli tworzyć instytucję ku przyszłości. Bardzo dziękuję – dodał dyrektor filharmonii.   

Jan Tomaszewicz - Dyrektor Teatr im. Juliusza Osterwy także dziękował zarządowi województwa. – Komfort, jaki otrzymaliśmy od zarządu województwa zarówno od strony merytorycznej jak i finansowej pozwala nam na terminowe oddanie tego dużego przedsięwzięcia - powiedział na koniec dyrektor.       

Dzisiejsze podpisanie umów było także okazją do zapoznania się ze stanem prac prowadzonych w ramach unijnego projektu w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

#FunduszeUE #UEpomaga #UEdlaLubuskiego

Opisy projektów