Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach wezwania nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/20

Szanowni Państwo,

27 października 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 98/1352/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/20, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działania 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - projekty realizowane poza formułą ZIT.”

W ramach niniejszej Uchwały zmianie ulegnie kwota dofinansowania projektu oraz kwota wydatków całkowitych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania