Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/19

Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/19.
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/19