Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/22

Szanowni Państwo
Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28.03.2023 r. w ramach naboru wniosków RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/22 realizowanych z Pomocy Technicznej RPO - Lubuskie 2020 na 2023 r.

Lista projektów