Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/19

Szanowni Państwo,

prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17.12.2019 r. w ramach naboru wniosków nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/19 realizowanych z Pomocy Technicznej RPO - Lubuskie 2020 w 2020 r.

Lista projektów