Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21

Szanowni Państwo,

27 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

W ramach dostępnej alokacji tj. 1 000 000,00 PLN do dofinansowania wybrano 1 projekt o łącznej wartości dofinansowania 989 604,00 PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu i otrzymał wymaganą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP