Przejdź do komentarzy

Lista projektów po ocenie środowiskowej w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.01-IZ.00-08-P02/18

Szanowni Państwo,

w dniu 22 sierpnia 2018 r. zakończono ocenę środowiskową wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.01-IZ.00-08-P02/18 – Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny środowiskowej.