Przejdź do komentarzy

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych na konkurs nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20, Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Poniżej w załącznikach zamieszczamy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

 

Załączniki:

Lista wniosków ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K0120

Skład Komisji Oceny Projektów