Przejdź do komentarzy

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych osiem wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 3 416 798,74 zł.

Poniżej została zamieszczona lista wniosków, która przeszła weryfikację wstępną:

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16