Przejdź do komentarzy

Lista kolejnych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO – Lubuskie 2020 ocenionych pozytywnie i skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20

Szanowni Państwo,
w załączeniu zamieszczamy listę kolejnych wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do następnego etapu oceny – negocjacji, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20 (Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy).
 

Jednocześnie informujemy, że prace Komisji Oceny Projektów związane z oceną wniosków o dofinansowanie projektów nadal trwają.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie2020, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPLB.06.02.00-IP-01-08-K01/20