Przejdź do komentarzy

List otwarty Marszałka do Premiera Rządu Polskiego

obrazek

 

List otwarty Marszałka Województwa Lubuskiego

do Premiera Rządu Polskiego

 

Szanowny Panie Premierze,

                piszę do Pana w imieniu mieszkańców Regionu Lubuskiego, którzy zostali skrzywdzeni w wyniku podziału unijnych pieniędzy na nową perspektywę. Pragnę zwrócić uwagę na brak zastosowania jasnych, przejrzystych i transparentnych zasad rozdysponowania środków unijnych na programy regionalne.

Lubuskie liczyło na alokację  983 mln euro. Ostatecznie jednak przyznana kwota wyniosła 861 mln euro. Oznacza to, że udział Lubuskiego w puli podstawowej zmalał z 3,46 proc. do 3,03 proc.

23 czerwca br. wiceminister Waldemar Buda na spotkaniu z marszałkami przedstawił w formie prezentacji  podział rezerwy, który jest krzywdzący dla mieszkańców Województwa Lubuskiego. Do dziś Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie przekazało oficjalnej decyzji w zakresie przyznanych środków, od której można byłoby się odwołać, natomiast wiceminister Waldemar Buda poinformował marszałków, iż ta kwestia jest zamknięta. Podkreślę, nie było i nie ma żadnej decyzji w sprawie podziału unijnych funduszy, chyba że prezentacja w Power Point jest decyzją rządu PiS.

Nie otrzymaliśmy też odpowiedzi na stanowisko Zarządu Województwa podjęte 1 czerwca br. w sprawie Kontraktu Programowego dla Lubuskiego. Nie otrzymaliśmy również metodologii podziału rezerwy. Ministerstwo zastosowało inne wskaźniki, których wyliczenia są skomplikowane, tym samym metodologia jest mniej wiarygodna niż wcześniej. Algorytm podziału alokacji powinien być sprawiedliwy, transparentny i omówiony z partnerami. Minister nie wyjaśnił, dlaczego pół mld euro przesunął do regionów przejściowych, bogatych, zamiast do biedniejszych.

Nie zgadzam się z takim podejściem i apeluję o zastosowanie jasnych, przejrzystych i transparentnych zasad podziału, a nie politycznych o czym świadczą wyciekające maile z korespondencji z wiceministrem Budą. Jestem zdziwiona, że w tej sprawie, tak ważnej dla Lubuszan, przedstawiciele PiS uprawiają politykę.  Wszyscy parlamentarzyści, bez względu na barwy są zapraszani do współpracy przez Zarząd Województwa. Niestety, politycy PiS konsekwentnie, od kiedy rządzą nie przychodzą na spotkania  i nie są aktywni w staraniach o sprawy Lubuszan. Jeżeli Lubuskie nie dostanie więcej pieniędzy do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, to  będzie to decyzja PiS.

Apeluję do Pana Premiera, by przyjrzał się sprawie. Wierzę, że los miliona mieszkańców Województwa Lubuskiego nie jest dla Pana obojętny, a podział unijnych pieniędzy nie jest zamknięty. 

Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego