Przejdź do komentarzy

Blisko 1,2 mln zł na infrastrukturę kanalizacyjną w Łagowie

obrazek

 

1 października br. Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego oraz Czesław Kalbarczyk – Wójt Gminy Łagów podpisali umowę na realizację projektu, którego celem jest przebudowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjno-tłocznej w Łagowie.

Blisko 1,2 mln zł dofinansowania gmina otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Do tej pory tego typu projektów w naszym regionie zostało zrealizowanych 26, na łączną kwotę unijnego dofinansowania ponad 88 mln zł.

Celem projektu jest przebudowa posiadanej infrastruktury komunalnej (przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej), zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków dla mieszkańców miejscowości Łagów. Istniejąca przepompownia zbiera ścieki z miejscowości Łagów, Łagówek, Jemiołów, Sieniawa, Wielopole. Zarówno pompy w przepompowni jak i istniejące urządzenia oraz rurociągi są w bardzo złym stanie technicznym. Obecna zabudowa zagraża bezpieczeństwu osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Realizacja projektu pozwoli na płynne odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Łagów oraz zabezpieczy okoliczne jezioro przed niekontrolowanymi wyciekami ścieków. Jak podkreślał Wójt Łagowa - Czesław Kalbarczyk realizacja inwestycji zwiększy wydolność instalacji wodno-kanalizacyjnej w gminie. - Dziś mówimy o budowie nowej przepompowni ścieków. Bez środków unijnych nie bylibyśmy w stanie wykonać inwestycji, które realizujemy. Stara przepompownia usytuowana jest przy samym jeziorze, wybudowana jest 30 lat temu i nie jest do końca wydolna, szczególnie w okresie turystycznym. Potrzebujemy więc modernizacji – wyjaśnił.

Mam nadzieję, że dzięki tym środkom brakujące jeszcze elementy infrastruktury komunalnej będą szybko i sprawnie zrealizowane, bo oprócz walorów przyrodniczych tego miejsca potrzebne jest zadbanie o to, żeby ogromna rzesza turystów, która mam nadzieje tu w niedługim czasie trafi czuła się bezpiecznie – zaznaczył członek zarządu Marcin Jabłoński. Podkreślał, że ważne jest to, że gmina stara się te kwestie kompleksowo rozwiązać. - To dobrze, kiedy projekty realizowane z RPO uzupełniają się nawzajem i tworzą efekt synergii. Dzięki temu systemowe rozwiązania są pełniejsze – dodał. Chodzi o wcześniej realizowany przez gminę projekt w ramach RPO „Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie” – wartość projektu: 2,6 mln zł, dofinansowanie: 2,1 mln zł.