Przejdź do komentarzy

Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO L2020 szkolenie dla beneficjentów.

Szanowni Państwo,
W dniach 10 i 11 czerwca 2019 r. serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będą Kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO L2020.

Program szkolenia:

Zasady kwalifikowalności

 • podstawy prawne
 • ramy czasowe kwalifikowalności
 • podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków
  Koszty kwalifikowalne
 • koszty bezpośrednie, koszty pośrednie
 • koszty personelu
 • wkład niepieniężny
 • zasady wnoszenia wkładu własnego
 • cross-financing
 • kwalifikowalność VAT
 • dochód wygenerowany w projekcie
 • koszty niekwalifikowalne

Najczęściej popełniane błędy w zakresie kwalifikowalności wydatków

 

Agenda szkolenia:

8:45 – 9:00 rejestracja uczestników

9.00 – 11.00 blok szkoleniowy

11.00 – 11.15 przerwa kawowa

11.15 – 13.15 blok szkoleniowy

13.15 – 13.45 obiad

13.45 – 15.45 blok szkoleniowy

 

Weź udział w szkoleniu:

10 czerwca 2019 r. – Gorzów Wielkopolski Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, Sala Sesyjna

11 czerwca 2019 r. – Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035)

 

Szkolenia są bezpłatne. W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119