Kryteria wyboru projektów Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej X

Dokument

Kryteria wyboru projektów Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego– Lubuskie 2020 - Załącznik do Uchwały nr 2 /KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 22.05.2015 r.

pdf 77 KB
Kryteria wyboru projektów Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej X - Załącznik do Uchwały nr 2 /KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego RPO-L2020z dnia 22.05.2015 r.