Kryteria oceny strategicznej projektów w ramach poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzów Wielkopolski