Przejdź do komentarzy

Korekta Listy wniosków o dofinansowanie projektów, które spełniły kryteria, uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że w związku z zakończeniem procedury odwoławczej korekcie uległa lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (w załączniku), w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20.

Dokumentacja konkursowa