Przejdź do komentarzy

Konsultacje Funduszy Europejskich Województwa Lubuskiego dobiegają końca

obrazekPrzedstawiciele organizacji pozarządowych w Lubuskiem wzięli udział w ostatnim już stacjonarnym spotkaniu konsultacyjnym projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027.

Cykl prezentacji i konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027 rozpoczął się w połowie października. Odbyło się szereg spotkań w różnych miejscach regionu, które były poświęcone różnym obszarom. Ostatnie stacjonarne spotkanie konsultacyjne odbyło się w poniedziałek (15 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim. Przewodniczył mu członek zarządu województwa Marcin Jabłoński, który na wstępie poinformował, że Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego to nowa nazwa programu, który dotychczas znaliśmy jako Regionalny Program Operacyjny. - Brukseli chodzi o to, aby podkreślić, skąd pieniądze te płyną do regionów. Unia określiła pięć nowych celów tego programu, w oparciu o które cały program został zbudowany - podkreślił.

Do podziału 861 mln euro

Szczegółowo całą konstrukcję programu przestawiła dyr. Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Sylwia Pędzińska, która wskazała, jakie środki przypisane są do poszczególnych celów i jakie działania w ich ramach będzie można realizować.

Planowana wartość alokacji nowego programu wynosi około 861 mln euro. Pieniądze będą lokowane w pięciu podstawowych celach, a udział procentowy sporej części z nich jest narzucony. Priorytety ustaliła i je wskazała Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim – to gospodarka, sprawy klimatu i ochrona środowiska, szeroko pojęty transport i infrastruktura drogowa, rynek pracy i edukacja, zdrowie i wreszcie wsparcie terytorialne.

Następnie wysłuchano postulatów przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubuskiego. przedstawił je m.in. Adam Szulczewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Po nim głos zabierali pozostali uczestnicy spotkania zgłaszając szereg uwag.

Wiele postulatów można już dziś zrealizować

Na zakończenie Marcin Jabłoński podkreślił, że poniedziałkowe konsultacje były szczególnie istotnie, gdyż organizacje pozarządowe są bardzo ważnym partnerem społecznym jeśli chodzi o realizacje programu i budżetu na przyszłe lata.

- Staramy się decentralizować środki i zaangażować jak najmocniej organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, szeroko pojętą lokalną społeczność, w działania dotyczące realizowania projektów przy wsparciu środków unijnych. Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju uwagi, które te organizacje zgłaszają. Dlatego poprosiliśmy znaną, bardzo doświadczoną Fundację przy Collegium Polonicum, by pewne działania zintegrowała i wsparła w profesjonalny sposób system zbierania uwag od tych organizacji, bo one są bardzo różne, tak jak projekty przez nie realizowane. Od bardzo małych, dotyczących bardzo szczególnych problemów społecznych, po duże bardzo ambitne cele. Dlatego ważne jest to, aby nie przeoczyć kwestii, które mogłyby im pomóc w realizowaniu oczekiwanych społecznie spraw. Stąd słuchamy uważnie tych uwag, postulatów i propozycji, bazujących na wieloletnich doświadczeniach tych organizacji. Chcielibyśmy jak najlepiej włączyć je do wydatkowania środków z pożytkiem dla mieszkańców całego regionu – wyjaśnił Marcin Jabłoński.

Jak dodał, spora część tych postulatów właściwie już jest możliwych do zrealizowania. - Myślę, że pojawiło się kilka uwag, które warto uwzględnić i spróbować dostosować te nasze pierwotne projekty do tego, by działania, jakie opisywano oraz problemy, jakie poruszano, mogły być rozwiązywane – zaznaczył.

- Część pomysłów jest innowacyjnych, jak chociażby dotyczących styku organizacji pozarządowych z gospodarką i działalnością komercyjną. To zagadnienie warte głębszego rozważenia, bo faktycznie spora część organizacji pozarządowych podejmuje wysiłek w postaci działalności gospodarczej, aby pozyskać środki na swoje statutowe cele. I rzeczywiście, tutaj być może potrzebne będą jakieś szczególne, może nawet innowacyjne rozwiązania. Bardzo mnie ten wątek zainteresował i z pewnością wnikliwie się tym zajmiemy – zapewnił Marcin Jabłoński.

Cykl konsultacji zakończy się 19 listopada.

Powiązane wiadomości