Serdecznie zapraszam na konferencję pn.: „Nowe otwarcie 2021 – 2027”, która odbędzie się
6 września 2018 r., w godzinach 11:00 - 13:30, w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego,
przy ul. Podgórnej 50, ze specjalnym udziałem Christophera Todda, Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej

Konferencja skierowana jest do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO-L2020,
w tym przede wszystkim do lubuskich przedsiębiorców, przedstawicieli JST, instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych. 

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. zmiany Programu RPO - Lubuskie 2020 i związane z nimi nabory, a także założenia nowej polityki spójności po 2020 r.

Doskonałym uzupełnieniem tematyki spotkania byłoby wskazanie i omówienie ze strony Ministerstwa Rozwoju nowego unijnego budżetu.

Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra, ul. Podgórnej 50

06.09.2018 - 06.09.2018