Przejdź do komentarzy

Komisja Europejska premiuje region lubuski

obrazekNa ten moment czekaliśmy od kilku lat. Województwo lubuskie uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na wydatkowanie 54,4 mln euro w ramach tzw. rezerwy wykonania! Warunkiem otrzymania środków była realizacja wszystkich celów w ramach RPO – Lubuskie 2020, zaplanowanych do osiągnięcia do końca 2018 roku, określonych przez Komisję Europejską. Lubuskie jest jednym z 11 regionów, które spełniły ten wymóg i środki w ramach rezerwy zostały „odblokowane”.

- Okazuje się, że metoda kija i marchewki działa. Polega to na tym, że część środków będąca do dyspozycji regionów nie mogła być rozdysponowana do czasu rozliczenia się regionu z Komisja Europejską z efektywności. Cele, które przyjęliśmy do realizacji w zakresie 10 priorytetów RPO Lubuskie 2020 osiągnęliśmy z nadwyżką. Jest więc nagroda, czyli marchewka - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.


Warto przypomnieć, że region lubuski od lat jest liderem we wdrażaniu Funduszy Europejskich zarówno w zakresie tempa podpisywania umów z beneficjentami, jak i sprawnego wydatkowania środków. Już w poprzedniej perspektywie 2007 - 2013 dzięki skutecznemu zarządzaniu region otrzymał dodatkowe 51 mln euro premii za sprawne inwestowanie funduszy unijnych.

Obecnie uwolnione środki z rezerwy wykonania zasilą region. Umożliwią przeprowadzenie kolejnych konkursów, a co za tym idzie wpłyną na dalszy rozwój województwa lubuskiego.

Region lubuski otrzymał w tej perspektywie do dyspozycji 906 mln zł euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Do tej pory podpisanych zostało 885 umów o łącznej wartości dofinansowania UE 2,86 mld zł, co stanowi 73,68% całej alokacji na lata 2014 - 2020.