Przejdź do komentarzy

Komisja Europejska DG REGIO - informuje o naborze do pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa

obrazekSzanowni Państwo,
Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o otwartym 27 lipca przez Komisję Europejską DG REGIO - naborze do pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa najbardziej dotkniętych sektorów tj. zdrowia i turystyki, oraz mających jednocześnie na celu rozwijanie odporności oraz przechodzeniu ekologicznej i cyfrowej transformacji.

W ramach zaproszenia zostanie udzielone wsparcie na rzecz międzyregionalnych partnerstw w czterech obszarach tematycznych:

1.  partnerstwo na rzecz rozwoju medycznego łańcucha wartości, które polega na opracowywaniu produktów lub wyrobów medycznych umożliwiających stawianie czoła koronawirusowi na każdym poziomie łańcucha wartości, tj. od koncepcji do dystrybucji.

2. partnerstwo w zakresie bezpiecznego zarządzania odpadami medycznymi, które jest powiązane z tematem gospodarki o obiegu zamkniętym w dziedzinie zdrowia.

3.  partnerstwo obejmujące projekty zachęcające do zrównoważonej i cyfrowej turystyki.
4. partnerstwo koncentrujące się na rozwoju technologii wodorowych w wysokoemisyjnych regionach, na przykład poprzez przekształcanie istniejących kopalni węgla, hut lub zakładów produkcyjnych.

Zaproszenie do składania wniosków jest skierowane do ponadnarodowych partnerstw między władzami regionalnymi i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak uniwersytety, ośrodki badawcze, klastry i MŚP, gotowymi pilotować międzyregionalne partnerstwa innowacyjne, mające na celu ułatwienie komercjalizacji i zwiększenie skali działalności międzyregionalnych projektów innowacyjnych oraz zachęcanie do inwestycji biznesowych.

Partnerstwa powinny składać się z władz regionalnych z co najmniej czterech różnych krajów UE i reprezentować w miarę możliwości cały łańcuch wartości obejmujący przedstawicieli "poczwórnej helisy": badania, biznes, administrację publiczną i użytkowników końcowych z różnych krajów.

Termin składania wniosków upływa 7 września 2020 r. o godz. 23:00.

 

Szczegółowe informacje o naborze do pilotażu znajdują się na stronie DG REGIO (nabór z 27.07.2020): https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/