Przejdź do komentarzy

Kolejne spotkanie z lubuskimi gminami dotyczące projektów partnerskich w ramach tzw. wymiaru terytorialnego

obrazek

Szanowni Państwo,

24 marca br. odbyło się kolejne już spotkanie na temat wymiaru terytorialnego w programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Partnerstwa Krośnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego (Bobrowice, Bytnica, Dąbie Gubin, Krosno Odrzańskie, Maszewo, Powiat Krośnieński).

Ze strony IZ w spotkaniach biorą udział dyrektorzy i pracownicy poszczególnych Departamentów UMWL, zajmujących się programowaniem i wydatkowaniem środków unijnych, natomiast ze strony jednostek samorządu terytorialnego w spotkaniach biorą udział przedstawiciele ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) oraz zawiązanych Partnerstw JST.

W grudniu 2022 r. zawiązała się grupa robocza ds. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W perspektywie na lata 2021-2027 w lubuskim będą funkcjonowały 4 ZIT, współpracę rozpoczęło także  9 Partnerstw JST.

Celem spotkań jest przede wszystkim przybliżenie gminom zasad wdrażania wymiaru terytorialnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 21-27. 

Podczas spotkań omawiany jest zakres wsparcia dedykowanego ZIT-om oraz partnerstwom, wysokość alokacji w podziale na poszczególne obszary wsparcia, w jakich ZIT oraz partnerstwa mogą ubiegać się o środki unijne. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują odpowiedzi na nurtujące je pytania dotyczące m.in. kwestii przygotowania strategii terytorialnych, wymogów, jakie należy spełnić, by dane przedsięwzięcie mogło zostać sfinansowane ze środków FEWL 2021-2027, wskaźników, jakie będą wymagane do spełnienia czy planów ogłaszania naborów etc.

Dotychczas odbyły się 3 spotkania grupy roboczej ds. ZIT oraz 7 spotkań indywidualnych z ZIT oraz Partnerstwami JST.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE