Przejdź do komentarzy

KE zaakceptowała zmianę RPO Lubuskie 2020

obrazekNa ten moment czekaliśmy!Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dotycząca zmiany  Regionalnego Programu Operacyjnego– Lubuskie 2020.

Długie rozmowy i negocjacje zakończone sukcesem.

Zdecydowana większość zgłoszonych propozycji w obszarze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego zaproponowanych przez nasz region uzyskało akceptację.

Najważniejsza jest zgoda na przesunięcie środków finansowych w poszczególnych częściach Programu, która umożliwia dalsze inwestowanie w rozwój i bezpieczeństwo mieszkańców oraz całego regionu lubuskiego. Dotyczy to głównie rozwoju e-usług, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, walki ze smogiem poprze wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, czy elastycznego reagowania na zmiany na rynku pracy.

Ale najważniejsze jest, że nadal będziemy mocno inwestować w zdrowie Lubuszan!