Przejdź do komentarzy

Jesteśmy obywatelami Europy

Drezdenko, to kolejny przystanek "europejskiej" podróży po regionie z okazji 15-lecia wejścia Polski do Wspólnoty. Piknik Europejski to okazja do rozmowy o tym, co nam dała Europa oraz o tym, jaka czeka nas przyszłość. - My poczuliśmy w 2004 roku, że urosły nam skrzydła, że możemy wszystko, że możemy być wolni. Jesteśmy obywatelami Europy. Musimy z tego czerpać i wspólnie urządzać Europę – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

#LubuskieChallange to cykl spotkań, który stanowi rodzaj debaty publicznej na temat celu i efektów wspólnych działań na rzecz rozwoju województwa w aspekcie wydatkowania Funduszy Europejskich. Jednym z głównych punktów pikniku w Drezdenku była debata o tym, co nam dała Unia Europejska. Jak w ciągu 15 lat naszej obecności we wspólnocie zmienił się region?

- Musieliśmy się nauczyć myśleć projektowo i planowo. W tym okresie postawiliśmy na poprawę dostępności transportowej i teleinformatycznej, budowę regionu konkurencyjnego i innowacyjnego, zrównoważony rozwój pod względem terytorialnym i społecznym, oraz efektywne zarządzanie. Udało nam się sprostać tym wyzwaniom. Postawiliśmy na koncentrację priorytetów. Mamy już wskaźniki, które wyraźnie pokazują, że w ciągu 15 lat jesteśmy świadkami cywilizacyjnego. To złoty wiek dla samorządu województwa, gmin i całego kraju – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

W ciągu tych 15 lat w ramach unijnego wsparcia w Lubuskiem zrealizowano projekty o wartości 26 mld zł. Teraz – w tej perspektywie to 906 mln euro w ramach RPO L-2020 i 12 mld zł w Kontrakcie Terytorialnym. - Dużo pieniędzy skierowaliśmy na poprawę infrastruktury, modernizacje i rewitalizacje. To m.in. 500 km dróg, 1500 km światłowodów, szybki Internet do gmin, szkół, przedsiębiorstw, 100 nowych wozów strażackich. Dzięki wsparciu dla przedsiębiorców spadło bezrobocie, powstały setki miejsc pracy. Wskaźniki ekonomiczne pokazują, że nauczyliśmy się warunkowości UE. Rzeczywistość w jakiej dzisiaj żyjemy bardziej nam się podoba niż 15 lat temu – przekonywała marszałek.

Na obecności we wspólnocie zyskało także Drezdenko. - Zmiany w Drezdenku zachodziły i mam nadzieję, że to nie koniec i jeszcze wiele wspólnych projektów przed nami. Gmina Drezdenko ma bardzo wiele wsi, więc to rozwój gospodarstw rolnych, oraz przedsiębiorstw jest najbardziej widoczny. Ale zrealizowano także duże projekty infrastrukturalne: wodociągi, odrestaurowano budynki użyteczności publicznej. Postawiliśmy na projekty proobywatelskie – dla nas wszystkich – wiaty rekreacyjne, odnowienie sal wiejskich, place zabaw, strefy rekreacyjne. To daje nam poczucie wspólnoty – wyliczała burmistrz Karolina Piotrowska.

Zyskali także lokalni przedsiębiorcy. Jak podkreślał Bogdan Łagoda, właściciel firmy „BUD-OPAK”, dzięki unijnemu wsparciu jego firma stała się bardziej nowoczesna i konkurencyjna. - Środki unijne pozwoliły na utworzenie nowego oddziału i umaszynowienie. Cały czas dążymy do tego, by szukać niszy w opakowaniach. Weszliśmy w opakowania wielkogabarytowe, czego nie robi się w tu w okręgu. Zwiększyliśmy możliwości produkcyjne, wprowadziliśmy nowe technologie. Chcielibyśmy nadal korzystać z unijnego wsparcia – podkreślał. Marszałek Polak poinformowała, że jest na to duża szansa, ponieważ kolejna perspektywa mocno stawia na innowacyjną przedsiębiorczość.

Dzięki unijnej dotacji rozwinęła się także Przychodnia Lekarza Rodzinnego, którą reprezentował Zbigniew Jasiński. - Gdyby UE nie było tu tej nowoczesności i dostępności. Te zmiany niemalże podwoiły liczbę naszych pacjentów. Zwiększyliśmy też zatrudnienie – wyjaśnił.

Jednak środki z Unii Europejskiej to nie manna z nieba i trzeba wysiłku, aby je pozyskać. - W poprzedniej perspektywie się uczyliśmy, żeby te projekty pisać jak najlepiej i spełniać wymagania konkursowe. Na początku, to na pewno przeraża. W tej perspektywie uważam, że jesteśmy przygotowani. Potrafimy skutecznie pisać projekty i pozyskiwać środki. Jest to więc dużo łatwiejsze. Mam nadzieję, że w kolejnej perspektywie będziemy składać jeszcze lepsze projekty, z których korzystać będą nasi mieszkańcy – zapewniała Anna Oźminkowska – specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych w Urządzie Miasta w Drezdenku.

Pomocą w przedarciu się przez unijną biurokrację służą pracownicy punktów informacji o funduszach oraz Rzecznik Funduszy Europejskich. - Rzecznik to ma być osoba, która jest pomocą w rozwiązywaniu problemów w rozliczaniu, wdrażaniu i pisaniu wniosków. W regionie rzecznik działa od listopada 2017 roku. Jestem dostępny Zielonej Górze i Gorzowie – mówił Radosław Wróblewski, pełniący tę funkcję w Lubuskiem.

Jednak jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak, wspólnota to nie tylko pieniądze, to dużo więcej. Przede wszystkim Unia jest gwarantem pokoju. - Trudne doświadczenia wstrząsnęły narodami Europy. Dzięki Unii od 70 lat mamy pokój. To największa wartość wspólnoty europejskiej. To stało się też możliwe dzięki demokracji, poszanowaniu praworządności. To niesłychanie ważne, żeby państwa przestrzegały prawa. I Unia jest strażnikiem. Chcemy być w Europie, czujemy się Europejczykami. Jak region długi i szeroki, tutaj jest Europa – podkreślała. Unia to także Polska i Lubuskie otwarte na świat. - Otwarte granice z zachodem są dla nas zbawieniem, dla przemysłu. To pomniejsza koszty, skraca czas załatwiania spraw, zwiększa konkurencyjność. Bez otwartych granic mielibyśmy bardzo utrudnioną pracę i mniejsze efekty – podkreślał Bogdan Łagoda.

Unia Europejska zmieniła nie tylko nasze miasta, miasteczka, chodniki, budynki, firmy. Zmieniła przede wszystkim nas – Polaków, Lubuszan. - Pamiętam przed 1989 rokiem, ocet na półkach, smutne szare, zdegradowane ulice i my smutni Polacy. Taki kontrast mnie uderzył, kiedy pierwszy raz pojechałam do Francji, gdzie ludzie byli zupełnie inni. W Polsce tak nie było. Aż trudno w to uwierzyć. Teraz my Polacy żyjemy w Unii bez kompleksów, odważnie, z podniesioną głową. Wnieśliśmy do UE niezwykły potencjał intelektualny, świeżość, kreatywność i ułańską fantazję. My poczuliśmy w 2004 roku, że urosły nam skrzydła, że możemy wszystko, że możemy być wolni. Jesteśmy obywatelami Europy. Musimy z tego czerpać i wspólnie urządzać Europę – przekonywała Elżbieta Anna Polak.

Uzupełnieniem wydarzenia były atrakcje skierowane do młodszych jak i starszych mieszkańców. W Strefie „Kreatywne Lubuskie” najmłodsi Lubuszanie, pod opieką animatorów mogli przeobrazić się w kreatywnych konstruktorów. Strefa Aktywności - to miejsce, w którym pod okiem doświadczonego trenera można było  m. in. skorzystać z zajęć w formule maratonu spinningowego oraz z indywidualnych konsultacji fitness. Na odwiedzających czekało 20 stacjonarnych rowerów treningowych oraz doświadczona kadra trenerska.

W Drezdenku można było obejrzeć wielkoformatową wystawę fotografii, dzięki której mieszkańcy zobaczą jakie zmiany dokonały się w regionie w ciągu 15-letniego członkostwa Polski w UE. Nie zabrakło również urodzinowego, unijnego tortu i wspólnego śpiewania "Ody do radości".

1 maja 2004 roku – dokładnie 15 lat temu, Polska została członkiem Unii Europejskiej. Ta decyzja otworzyła szeroko drzwi rozwoju dla kraju i regionów. Do Lubuskiego popłynął strumień pieniędzy, który dobrze zainwestowaliśmy w rozwój.

Dzięki środkom z Unii Europejskiej nasz region pięknieje i dynamicznie się zmienia! Chcemy pokazać, że lubuskie gminy i miasta są europejskie, a Lubuszanie potrafią efektywnie wykorzystywać środki unijne.