Przejdź do komentarzy

Jest decyzja w sprawie bonów dla przedsiębiorców!

obrazekDecyzja to wynik uzgodnień poczynionych z operatorami konkursu: Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Zachodnią Izbą  Przemysłowo-Handlową. O szczegółach poinformowała na konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak oraz wicemarszałkowie Łukasz Porycki i Stanisław Tomczyszyn. - Była to trudna decyzja, ponieważ chcieliśmy pogodzić interesy tych wszystkich firm, które zdążyły złożyć wnioski, ale również tych, które nie zdążyły i które miały uwagi co do przeprowadzenia procedury – wyjaśniła marszałek. I dodała: - Konkurs zostanie wznowiony i przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający z prawem złożenia ponownego wniosku przez firmy, które również aplikowały w tym pierwszym naborze. Publiczne ogłoszenie o naborze powinno ukazać się na co najmniej pięć dni przed dniem jego rozpoczęcia.

  1. Konkurs zostanie wznowiony na nowych zasadach:
  2. Zakaz składania wniosków przez członków zarządów obu organizacji lub osób powiązanych zgodnie ustawą wdrożeniową i kodeksem postępowania administracyjnego. Takie osoby są wykluczone
  3. Możliwość jednorazowej korekty w części formalnej wniosku- Podczas pierwszego naboru zdarzało się, że wpływały wnioski z pustymi polami w części merytorycznej. W regulaminie określono możliwość jednorazowej korekty, ale nie określono czego może dotyczyć. Zdecydowaliśmy więc, że na etapie oceny formalnej wniosek można poprawić i wskazaliśmy jakie to mogą być korekty – chodzi o oczywiste błędy. Nie pozwalamy na poprawki w części merytorycznej – wyjaśnia marszałek Polak. - Osoby, które złożyły niekompletny wniosek, mogą go wycofać i złożyć go ponownie  - dodał wicemarszałek Łukasz Porycki.
  4. Beneficjenci,  którzy złożyli wniosek w pierwszym naborze nie muszą już składać kolejnych, chyba, że będą chcieli poprawić poprzedni.
  5. Czas naboru – minimum 8 godz., w godz. od 8:00 do 16:00.

 

Zarząd województwa będzie rekomendował przeprowadzenie drugiego naboru niezwłocznie po wprowadzeniu zasad do aneksu do umowy.

Wyjaśnienia wymaga także kwestia zwiększenia alokacji - Zarząd wyraził zgodę na przekierowanie dodatkowych 20 mln zł na pomoc przedsiębiorcom w ramach RPO. Jednak potrzebna jest jeszcze zgoda Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisji Europejskiej. Ta procedura trwa – tłumaczy Elżbieta Anna Polak.

W konferencji prasowej udział wziął także rzecznik funduszy europejskich Radosław Wróblewski.