INTERREG VA: szkolenie dla beneficjentów z zamówień publicznych w Zielonej Górze

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w Zielonej Górze zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu "Zamówienia publiczne po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia. Omówienie przykładów nieprawidłowych działań po stronie Zamawiającego i Wykonawcy związanych z praktycznym stosowaniem przepisów".

Szkolenie odbędzie się 26 października 2016 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Szkolenie jest skierowane do potencjalnych wnioskodawców, wnioskodawców oraz beneficjentów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zastosowania przepisów prawa zamówień publicznych podczas realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, poznają poszczególne etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uzyskają wiele cennych wskazówek eksperta, popartych praktycznymi przykładami. Ponadto formuła szkolenia uwzględnia w szerokim zakresie dyskusję oraz odpowiedzi na pytania uczestników.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nie tylko osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta/wnioskodawcy//instytucji, ale przede wszystkim osoby zaangażowane w przygotowanie i realizację projektów.

Osoby zainteresowane zobowiązane są do kompletnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania go do Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w Zielonej Górze na adres e-mail: rpk@lubuskie.pl w terminie do 14 października 2016 r.

Formularz do pobrania na stronie: https://lubuskie.pl/news/19619/806/INTERREG-VA-szkolenie-dla-beneficjentow/d,news-bootstrap/

Ilość miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 (85%), ze środków budżetu państwa (10%) oraz z budżetu Województwa Lubuskiego (5%)

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul.Podgórna 7

26.10.2016 - 26.10.2016