Przejdź do komentarzy

Innowacje i młodzi wynalazcy

 
Innowacje i młodzi wynalazcy
 

W poniedziałek 17 czerwca br., Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego gościł w Parku Naukowo-Przemysłowym Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego w Stanowicach. Podstawowym zadaniem GOT jest komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii środowiskowych oraz innych, poprzez kreowanie nowych podmiotów gospodarczych.

Organizatorem spotkania był zarząd GOT oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. Goście wizytowali Park Naukowo-Przemysłowy w Stanowicach (gmina Bogdaniec), a także Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Innowacji w Gorzowie.

Omówiono m.in. plany projektowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Spore wrażenie na zebranych wywarły dzieci zrzeszone w Klubie Młodego Wynalazcy. – Ośrodek ma bardzo ważną rolę – zaznaczył M. Jabłoński. – Pełni funkcję pomocniczą wobec nowych startupów i jest bazą rozwojową dla nowych technologii.

Podstawowym zadaniem GOT jest komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii środowiskowych oraz innych, poprzez kreowanie nowych podmiotów gospodarczych. Spółka współpracuje z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi, zajmuje się nowymi technologiami środowiskowymi, a także weryfikuje innowacyjne rozwiązania pod kątem możliwości ich transferu do przemysłu. Prowadzi też badania własne i zlecone. Głównym obszarem specjalizacji GOT są m.in. niekonwencjonalne źródła energii, odzysk surowców oraz unieszkodliwianie odpadów.