Przejdź do komentarzy

Infrastruktura transportowa: ogromne środki, ważne projekty

obrazekW budżecie województwa na inwestycje drogowe zapisano ponad 155 mln zł (cały budżet ZDW to blisko 219 mln). – To spore pieniądze i ogromny wysiłek samorządu – mówi Marcin Jabłoński, członek Zarządu Województwa.

Niedawno nastąpił symboliczny moment w realizacji najważniejszej inwestycji: w Milsku połączone zostały dwie części mostu po obu stronach Odry. Inwestycja realizowana jest ze środków Regionalnego Program Operacyjnego. Jej całkowity koszt to blisko 80 mln zł, a dofinansowanie UE to aż 59 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu województwa: 5,6 mln zł oraz budżetu państwa: 14,9 mln zł. To gigantyczne przedsięwzięcie, które pokazuje jak bardzo środki europejskie są potrzebne dla rozwoju Polski w obszarze infrastruktury.

Członek zarządu województwa Marcin Jabłoński zwrócił uwagę na inny aspekt związany z tą sytuacją. - Spotkaliśmy się ze średnio ciepłym przyjęciem naszych wysiłków, poczynań i sukcesów ze strony mediów państwowych. W sytuacji kiedy pokazywaliśmy, że udało się połączyć dwa brzegi Odry, połączono dwa przęsła mostu w Milsku, przekaz jaki pojawił się w tych mediach, to kwestia problemów wokół winnicy. Próbuje się pokazywać całe to przedsięwzięcie, wskazując na problemy czy obawy, po to, aby przysłonić ogromny wysiłek samorządu województwa, który realizowany jest przy gigantycznym nakładzie – mówił.

M. Jabłoński podkreślił, że w tym roku w budżecie województwa na inwestycje drogowe zapisano ponad 155 mln zł. Natomiast łączny budżet, jaki ma Zarząd Dróg Wojewódzkich na ten rok, to kwota blisko 219 mln zł. – To spore pieniądze i ogromny wysiłek samorządu województwa – dodał członek zarządu województwa.

Przypomniał także inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W latach 2016-2022 podpisano 34 decyzje o przyznaniu dofinansowania na łączną wartość inwestycji 411,03 mln zł, a wartość dofinansowania to kwota 348,54 mln zł.

- To wielkie środki. Do końca 2021 r. zakończono 30 projektów, przebudowano 84,88 km dróg wojewódzkich oraz wybudowano 4,97 km nowych dróg – mówił Marcin Jabłoński.    

W bieżącym roku kończyć będziemy wiele ważnych zadań w ramach RPO-Lubuskie 2020. To budowa mostu przez Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II oraz budowa obwodnicy Podmokla Wielkiego, Kosieczyna i Chlastawy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu. Kolejnym ważnym zadaniem jest rozbudowa drogi woj. nr 278 na odcinku Stare Strącze – Wschowa za prawie 23 mln zł, a także rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w Miodnicy za ponad 35 mln zł. Mieszkańcy od dawna czekali na tę inwestycję.   

W ubiegłym tygodniu podpisano umowę dot. linii 358 - Modernizacja linii kolejowej na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk. To wielkie przedsięwzięcie, na którego finał czekają tysiące Lubuszan. Dlatego zwiększono kwotę dofinansowania tego projektu o ponad 20 mln. Łącznie dofinansowanie tego projektu to kwota ponad 111 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego, którym dysponuje Samorząd Województwa Lubuskiego. Jak podsumował członek zarządu M. Jabłoński, to wszystko pokazuje wysiłki samorządu, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową i kolejową.

Bezpiecznie na drogach i wiele inwestycji  

Sławomir Kotylak, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji UMWL przedstawił zadania zrealizowane w 2021 r. Na 34 w ramach budżetu własnego realizowano 29 zadań, na które przeznaczono 16,42 mln zł. W ramach RPO-Lubuskie 2020 realizowano cztery zadania, na które wydano 15,27 mln zł. W ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej realizowano 1 zadanie, na które wydatkowano środki w wysokości 1,42 mln zł.

Jak podkreślał Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji kwoty te pozwoliły dokonać odnów dywanikowych na odcinku 8,83 km, rozbudowy i przebudowy dróg i mostów na długości 0,26 km oraz budowy i przebudowy chodników o łącznej dł. 3,58 km. Wielkość wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych i odnowionych mostów, ciągów i dróg pieszych wynosi 12,67 km.  

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano 16 inwestycji, w tym 11 zadań polegających na budowie chodników o łącznej długości 3,58 km, dwa zadania dotyczące sygnalizacji świetlnej oraz jedno polegające na montażu sygnalizatorów wskazujących prędkość oraz zadanie polegające na ułożeniu ścieku, a także zadanie dot. rozdzielenia zasilania sieci kablowych oświetlenia ulicznego od elementów BRD (znaków aktywnych). Zadania polegające na budowie chodników zostały wykonane w Świerkocinie, Laskach Lubuskich, Gądkowie Wielkim, Kleśnie, Goraju, Sulechowie, Czciradzu, Książu Śląskim, Szlichtyngowej, Borowcu i Mycielinie. Na drogach wojewódzkich było mniej zdarzeń niż w 2020 r. 

Województwo Lubuskie zostało uhonorowane tytułem Najbezpieczniejszego Województwa w Polsce 2020. To nagroda dla regionu za działania, które pomagają skutecznie rozwiązywać problem nadmiernej ilości wypadków drogowych.

S. Kotylak podkreśla doskonałą współpracę z innymi samorządami (gminy i powiaty). Wybudowano sygnalizację świetlną w Droszkowie w ciągu drogi woj. nr 282 oraz dostosowano sygnalizację świetlną do pracy kolorowej w trybie ciągłym w Bytomiu Odrzańskim w ciągu drogi woj. nr 292. Zamontowano sygnalizatory wskazujące prędkość w ciągu drogi woj. nr 158 w Trzebiczu. Dodatkowo ułożono ściek w ciągu drogi woj. nr 286 w Gubinie oraz na drodze woj. nr 295 w Gorzupii Dolnej. Te jednostki dołożyły z własnych budżetów ponad 2 mln zł, a przy udziale województwa (3,01 mln zł) daje to kwotę około 5 mln zł.

Rok 2021 nie był łatwy. To m.in. wzrost kosztów. Zarząd Dróg Województwa stał przed bardzo trudnym zadaniem, ale udało się sfinalizować wiele ważnych inwestycji.

Rok 2022 r. – jaki budżet, jakie inwestycje?

Paweł Tonder, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze przedstawił plany na ten rok. - Nasz budżet to 219 mln zł, jest to znaczący wzrost w stosunku do roku ubiegłego, gdzie wydatki zamknęliśmy kwotą 93,65 mln zł. Widać te działania i determinację zarządu województwa w związku ze zwiększeniem środków w infrastrukturę transportową. Dzięki temu możemy większą kwotę przeznaczyć na inwestycje i bieżące utrzymanie – mówił dyrektor ZDW.

Dzięki tym środkom planowane są remonty, konserwacja nawierzchni, eliminacja szkód, które wystąpiły po sezonie zimowym. Planowanych jest 10 zadań w ramach odnów dywanikowych na kwotę 14 mln zł, 11 zadań z poprawy bezpieczeństwa na kwotę ponad 2 mln zł, osiem zadań z budżetu województwa – to zadania związane m.in. z obiektami i przepustami, które są w ciągu dróg wojewódzkich.

Celem inwestycji jest poprawa sytuacji w zakresie stanu technicznego i inwestycji na drogach wojewódzkich. Dzięki temu układ komunikacyjny będzie stanowił całość, która pozwoli przemieszczać się bez znaczących utrudnień.