Przejdź do komentarzy

Informacja w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 24 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 184/2505/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy –projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach niniejszej Uchwały zmianie ulegnie kwota dofinansowania ww. projektu, który otrzymał dodatkowe środki z budżetu państwa oraz kwota wydatków całkowitych.

Prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17.