Przejdź do komentarzy

Informacja w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 24 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 132/1704/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach niniejszej Uchwały zmianie ulegną kwoty dofinansowania trzech projektów, które otrzymały środki z budżetu państwa oraz kwoty wydatków całkowitych.

Prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16.