Przejdź do komentarzy

Informacja o zmianie regulaminu konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Środowisko i kultura, Działania 3.3 Ograniczenie niskie emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp z miesiąca maja 2018 r. na czerwiec/lipiec 2018 r.

W związku z tym, zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17

Wykaz zmian w Regulaminie